Chương trình liên kết Evoluso

Bạn hoặc khách hàng của bạn có nhận được lưu lượng truy cập web khi tìm kiếm các máy chủ chuyên dụng không? Bạn muốn biến lưu lượng đó thành doanh thu như thế nào? Với chương trình liên kết của Evoluso, bạn có thể kiếm hoa hồng cạnh tranh từ mỗi người được giới thiệu mua hàng từ chúng tôi.

Đăng ký ngay
Chương trình liên kết Evoluso
Giảm giá lên đến 90% mỗi lần

Giảm giá lên đến 90% mỗi lần

Không yêu cầu khối lượng bán hàng tháng.

Chương trình hoạt động như thế nào?

Là một đơn vị liên kết, bạn sẽ nhận được một liên kết web duy nhất. Mọi khách hàng tiềm năng hoặc doanh số bán hàng thông qua liên kết đó đều được theo dõi và liên kết với tài khoản của bạn và ngay sau khi họ mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng của bạn.

1 Sao chép url từ khu vực khách hàng của bạn
2 Dán ở nơi dễ nhìn thấy trong trang web của bạn bằng hyperlink từ hình ảnh hoặc liên kết
Kiểu như thế này: <a href="https://evoluso.com/u/?affid=1"><img src="yourwebsite.com/image.png" /></a>
3 Xong.

Hoa hồng

Gói hàng tháng*1 Gói hàng quý**2
Trên Máy chủ NL và SE 20€ 90% ***3
Trên Máy chủ Phát trực tuyến 10€ 20€
This website is available in English, click and switch.